LLIGA COTO PONS

"II CAMPIONAT de la liga CotoPons de caça menor amb gos."
Mes informació i inscripcions
626 122 899​

premis lliga cotopons

PREMIS PER LLIGA PERDIU I FAISÀ

PREMI

- Tirada de 7 perdius
- Oli per engreixar
- Pienso pel gos

PREMI

- Cartutxos
- Oli per engreixar

PREMI

- Oli per engreixar

PREMIS PER LLIGA GUATLLA

PREMI

- Tirada de 20 guatlles
- Oli per engreixar
- Pienso pel gos

PREMI

- Cartutxos
- Oli per engreixar

PREMI

- Oli per engreixar

premis campionat

PREMIS PER CAMPIONAT PERDIU I FAISÀ

PREMI

- Samarreta
- Ampolla oli d’oliva
- Pase de Pota de dilluns a divendres

PREMI

- Samarreta
- Ampolla oli d’oliva

PREMI

- Samarreta

PREMIS PER CAMPIONAT GUATLLA

PREMI

- Samarreta
- Ampolla oli d’oliva
- Pase de Pota de dilluns a divendres

PREMI

- Samarreta
- Ampolla oli d’oliva

PREMI

- Samarreta

BASES DEL CAMPIONAT DE “CAÇA MENOR AMB GOS COTO PONS”

competició

La Lliga Vedat Pons és una competició esportiva d’àmbit privat i consta de diversos campionats puntuables, que és celebraran mensualment.

Segons temporada, les espècies seran perdiu, faisà i guatlla, podent així caçar la perdiu durant els mesos compresos entre setembre i març, el faisà, segons disponibilitat, entre octubre i febrer, i la guatlla entre abril i setembre (excloent el mes d’agost per la calor intensa, per la pròpia seguretat i pel benestar del gos).        

 El dia de la prova, els concursants arribessin al terreny de caça, on prèviament s’hauran deixat anar un nombre determinat de peces per caçador, i des del moment en què el responsable del vedat doni el consentiment de sortida disposaran de 3 hores per a caçar tantes peces com els sigui possible. Les puntuacions seran les següents:

Guatlla ………. 10 punts
Perdiu………… 25 punts
Faisà………….. 40 punts

A l’hora acordada els concursants acudiran al punt de control per a efectuar el recompte de peces i assignar la corresponent puntuació. 

 

El campionat començarà a les 08:30h del matí i finalitzarà a les 11.30 sent possible entrar en el punt de control a partir de les 11:00h. Tots els concursants que arribin després de les 11:30h seran eliminats.                     

Les puntuacions obtingudes en cada campionat s’aniran sumant consecutivament fins a arribar a la final, dia en què nomenarem als 3 concursants més ben puntuats de tota la lliga.

 Justament, en cada campionat mensual celebrat, es nomenaran d’igual manera als tres concursants més ben puntuats de la jornada i seran obsequiats amb un petit detall de Vedat Pons.                        

En els campionats amb guatlla, es deixaran anar en el camp 15 peces per participant, havent-hi així en joc un màxim de 3750 punts en joc.                        

En els campionats on es combina perdiu i faisà, es deixaran anar en el camp 5 peces per participant (3 perdius + 2 faisans), havent-hi així en joc un màxim de 3875 punts en joc. I finalment, en l’últim campionat, celebrat al març únicament amb perdiu, es deixaran anar en el camp 6 peces per participant, havent-hi així 3750 punts en joc.                        

Les places seran limitades, s’admetrà un màxim de 25 participants per jornada

 

inscripció

Les inscripcions s’obriran en el moment de la publicació de la data del campionat. El procediment serà el següent:                       

1. Contactar amb l’administrador de Vedat Pons per a verificar disponibilitat de places lliures.                       

2. Fer una transferència al número de compte facilitat per Vedat Pons de l’import total en concepte “Lliga Vedat Pons” + el mes corresponent. Per exemple: “Lliga Vedat Pons Abril”.                       

3. Aportar el justificant de pagament de l’entitat bancària a l’administrador de Vedat Pons.

Punts addicionals a tenir en compte

Únicament es reservarà la plaça amb el justificant de la transferència, seguint estrictament l’ordre de pagament de cada participant.
Llicència de caça en vigor i amb plens efectes legals, exemptes de cap sanció, i Segur de danys propis i obligatori a tercers.

Els menors de 18 anys aniran acompanyats d’un adult amb la corresponent documentació en vigor.

Obligatori l’ús de peces d’alta visibilitat i/o reflectores (el vedat facilités una armilla reflectora per al moment de la prova. En finalitzar serà retornat)

Obligatori recollir les beines dels cartutxos.

En el moment del recompte i puntuació es lliuraran tantes beines com peces s’hagin abatut, de no ser així, només puntuessin aquelles peces que es lliurin amb les seves corresponents beines (en el cas d’haver-hi perdius i faisans, descomptarem les peces amb menys puntuació, és a dir, les perdius).